Thomas Rijs

Advocaat

Thomas Rijs is als advocaat gespecialiseerd in vastgoed en bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht.

Zijn ruime ervaring op deze terreinen heeft hij opgedaan in de functies van advocaat, juridisch adviseur en ambtenaar. In 2005 is hij gedurende zijn studie rechten als juridisch medewerker begonnen bij een gemeente, waar hij vervolgens verschillende juridische functies heeft vervuld. Daarna heeft Thomas Rijs via een detacheringsorganisatie bij diverse gemeenten juridische functies mogen vervullen. In 2008 heeft Thomas de overstap gemaakt naar de advocatuur bij een groot advocatenkantoor in het oosten van het land. In 2011 is Thomas een eigen kantoor begonnen in Zutphen, gespecialiseerd in vastgoed en overheid. sinds 2019 is Thomas als advocaat in Zwolle ingeschreven.

Thomas publiceert met regelmaat op het terrein van vastgoed en bestuursrecht en verzorgt tevens juridische cursussen. Een overzicht van publicaties en annotaties is hieronder opgenomen.

Thomas Rijs is advocaat te Zwolle en als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag.

Thomas heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
–  Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
 • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBRA)
 • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Vereniging voor Milieurecht (VMR)
 • Vereniging voor Agrarisch Recht

Nevenfuncties

 • Lid Commissie bezwaarschriften, gemeenten Elburg en Nunspeet
 • Auteur Ruimtelijk Bestuursrecht, Kluwer
 • Vaste annotator Tijdschrift Bouwrecht, Kluwer

terug naar het overzicht

Bekijk Publicaties

 • J.W. van Zundert, T.D. Rijs e.a., ‘Ruimtelijk Bestuursrecht’, Kluwer (losbl. en online), onderdeel Wet geluidhinder
 • J.W. van Zundert (red.), T.D. Rijs e.a., ‘Wegwijzer Wro, afgestemd op de Wabo en de Crisis- en herstelwet’ (vijfde druk) 2011, Alphen aan de Rijn: Kluwer 2010 (hoofdstuk 11)
 • J.W. van Zundert (red.), T.D. Rijs e.a., ‘Wegwijzer Wro, afgestemd op de Wabo en de Crisis- en herstelwet’ (vierde druk) 2010, Alphen aan de Rijn: Kluwer 2010 (hoofdstuk 11)
 • J.W. van Zundert (red.), T.D. Rijs e.a., ‘Wegwijzer Wro’ (derde druk) 2009, Alphen aan de Rijn: Kluwer 2009 (hoofdstukken 7 en 12)

Bekijk annotaties

 • ABRvS 8 april 2015, nr. 201408929/1/A1, BR 2015/58 (Tegelen-jurisprudentie)
 • ABRvS 15 augustus 2012, nr. 201102433/1/A4, BR 2012/141 (elektronische terinzagelegging)
 • ABRvS 26 oktober 2011, nr. 201103159/1/H1, BR 2012/18 (kruimelgevallen)
 • ABRvS 21 december 2011, 201002914/1/R3, BR 2012/21 (reactieve aanwijzing en exploitatieplan)
 • ABRvS 1 juni 2011, nr. 201008528/1/R2, BR 2011/123 (borging inpassingsmaatregelen)
 • ABRvS 13 april 2011, nr. 200908792/1/M1, BR 2011/116 (belanghebbendheid bij een omgevingsvergunning)
 • ABRvS 9 maart 2011, nr. 201006983/1/M2, BR 2011/76 (onderdelenfuik bij een omgevingsvergunning)
 • ABRvS 16 februari 2011 nr. 201007266/1/R3, BR 2011/60 (pro forma beroep en reikwijdte Chw)
 • ABRvS 29 december 2010 nr. 200910038/1/H1, BR 2011, 267 (projectbesluit)
 • ABRvS 19 januari 2011 nr. 201006426/1/R2, BR 2011, 37 (Relativiteitsvereiste Chw)
 • ABRvS 7 juli 2010 nr. 200907545/1/R1, BR 2011, 87 (Geluidsgevoelig gebouw in het kader van Wro)
 • ABRvS 4 mei 2010 nr. 201001808/1/R3, BR 2010, 666 (rechtstreeks beroep bij niet tijdig beslissen in bestemmingsplanprocedure)
 • ABRvS 7 april 2010, nr. 200806952/1/R1, BR 2010, 677 (overschrijding redelijke termijn, schadevergoeding)
 • ABRvS 24 maart 2010, nr. 200909916/2/R1, BR 2010, 514 (overgangsrecht streekplan)
 • ABRvS 17 maart 2010, nr. 200905156/1/H1, BR 2010, 507 (overgangsrecht artikel 19 lid 1 en 2 WRO)
 • ABRvS 10 maart 2010, nr. 200907266/1/H1, BR 2010, 431 (algemeen gebruiksverbod Wro niet van toepassing op uitbreidingsplannen)
 • ABRvS 9 december 2009 nr. 200801932/1/R1, BR 2010, 456 (pro forma zienswijzen bij ontwerp-bestemmingsplan mogelijk)
 • ABRvS 2 december 2009, nr. 200901438/1/R3, BR 2010, 214 (elektronische terinzagelegging bestemmingsplan)
 • ABRvS 4 november 2009, nr. 200900671/1/R1, BR 2010, 120 (bestemmingsplan Tweede Maasvlakte)
 • ABRvS 4 november 2009, nr. 200900795/1/H1, BR 2010, 115 (tuincentrum Almelo)
 • ABRvS 2 september 2009, nr. 200807145/1/M1, BR 2010, 113 (geluidsgevoelig kantoor)