André Ubink

Advocaat

André Ubink is advocaat sinds 1997. Zijn praktijk betreft projectontwikkeling en bouwrecht, met het adviseursrecht als bijzonder specialisme. Vanuit die specifieke deskundigheid verzorgt André het onderdeel over adviseurscontracten en de bijbehorende DNR in het Praktijkboek Contracteren en heeft hij een handboek geschreven met een toelichting op de DNR, waarin de belangrijkste jurisprudentie ten aanzien van architecten en ingenieursbureaus is verwerkt. André verzorgt ook regelmatig lezingen en publicaties op zijn vakgebied.

André Ubink is afgestudeerd in Leiden. Bij verschillende grote advocatenkantoren heeft André zich gespecialiseerd in het vastgoed. In 2006 is hij zijn eigen nichekantoor begonnen in Zwolle, vanuit de overtuiging dat daadkrachtig en klantgericht werken met oprechte betrokkenheid en passie voor het vastgoed toegevoegde waarde heeft binnen de advocatuur.

André Ubink is advocaat te Zwolle en als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag.

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
 • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
 • Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ)
 • Light House, departement IJsselland

Nevenfuncties

 • Coördinerend eindredacteur van Vastgoedcontracten van Uitgeverij Den Hollander
 • Vaste annotator van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR)
 • Gastdocent van het Instituut voor Bouwrecht (IBR).
terug naar het overzicht

Bekijk Publicaties

 • ‘Beroepsaansprakelijkheid en risicomanagement’, Inleiding VN Constructeurs, 11 en 18 januari 2016; Klik hier voor de powerpoint presentatie.
 • A.M. Ubink, ‘Informatie- en mededelingsplichten in het bouwrecht’ Studiemiddag Instituut voor Bouwrecht, september 2014 en september 2015
 • ‘Bescherming of verzwaring? De stand van zaken rond algemene voorwaarden en redelijkheid en billijkheid’, Studiemiddag Instituut voor Bouwrecht, juni 2015
 • ‘De regie bij de markt, vraaggerichte projectontwikkeling planologische en juridische kaders’- seminar op 12 mei 2014 door Witpaard en Ubink Vastgoedadvocatuur met speciale bijdrage van gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel.
 • A. Oldengarm en A.M. Ubink, ‘Klachtplicht soepel beoordeeld’, Column in Cobouw d.d. 3 april 2014 .
 • A.M. Ubink en A. Oldengarm, ‘Aedes-Neprom Model Basisopdracht Adviseurs: op weg naar paritaire voorwaarden’, TBR 2013, p. 852-860.
 • ‘DNR 2011 Toegelicht’, webinar AvdR, 3 september 2013 door A.M. Ubink en A. Oldengarm.
 • A.M. Ubink en A. Oldengarm, ‘DNR 2011 Toegelicht’, IBR 2012.
 • A.M. Ubink, ‘De adviseursovereenkomst (DNR 2011)’ in: Praktijkboek contracteren in de bouw, o.r.v. Instituut voor Bouwrecht, 3e druk 2012.
 • ‘Actuele ontwikkelingen voor de adviseur vanuit juridisch perspectief’- themamiddag Centraal Beheer Achmea voor architecten en constructeurs, 28 juni 2012
 • ‘Wabo in werking’, diverse inhouse-cursussen, najaar 2010-voorjaar 2011.
 • ‘Arbitragerecht’, Studiemiddag Instituut voor Bouwrecht, 30 oktober 2008.
 • ‘Vertraging in de bouw’, Studiemiddag BOB Opleidingsinstituut voor de Bouw, maart 2008.
 • ‘Strategisch ontwikkelen van vastgoed in de zorgsector’, seminar in samenwerking met Van den Berg Architecten en Adviseurs, 6 oktober 2007.
 • ‘Tweedaagse basiscursus UAV’, BOB Opleidingsinstituut voor de Bouw, maart 2007.
 • A.M. Ubink, ‘Naar gewijzigde verhoudingen bij gebiedsontwikkeling’, Gst. 2007, 7274, nr. 63, p. 285-292.
 • A.A. Boot en A.M. Ubink, ‘Niet-openbare werken aanbestedingsplichting, de ingebrekestelling Vathorst nader beschouwd’, BR 2005, p. 600-604

Bekijk annotaties

 • ‘Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting en toepasselijkheid UAV’, annotatie onder Raad van Arbitrage 13 januari 2015, TBR 2015, p. 1088-1079.
 • ‘Non-conformiteit in relatie leverancier-aannemer’, annotatie onder Raad van Arbitrage 21 november 2013, TBR 2014, p. 300-339.
 • ‘Protest binnen bekwame tijd’, annotatie onder Rechtbank Amsterdam 17 maart 2010, TBR 2011, p. 384-387.
 • ‘Onverschoonbare dwaling bij onjuiste informatieverstrekking’, annotatie onder Hof Den Haag 27 april 2010, TBR 2011, p. 77-79.
 • ‘Vervangend werk en vergoeding positief contractsbelang’, annotatie onder HR 10 juli 2009, TRB 2010, p. 416-420.
 • ‘Eigen schuld en billijkheidscorrectie’, annotatie onder Hof Arnhem 7 april 2009, TBR 2009, p. 1121-1123.