Vertraging op de bouw door Corona

Zojuist hebben wij onze relaties geïnformeerd over de juridische aspecten van de gevolgen van de Corona-crisis voor het geval de bouw daardoor komt stil te vallen. Indien u deze informatie ook wenst te ontvangen, stellen wij die graag aan u beschikbaar. U kunt daartoe contact met ons opnemen via info@ubinkrijs.nl of uiteraard via uw vaste contactpersoon van ons kantoor.