Onroerend goed

Het onroerend goed recht kent vele aspecten, met een grote diversiteit. Voor de advocaten van Ubink Rijs is dit de kern van hun vakgebied. Of het nu gaat om de verkoop van een kantorencomplex, de goederenrechtelijke structurering van een vastgoedontwikkeling, discussies over eigendom en verjaring, of een geschil in het kader van de koop van een woning, bij ons kunt u altijd voor deskundige bijstand terecht.

Een belangrijk onderdeel van de onroerend goed praktijk van Ubink Rijs Advocaten is het adviseren en procederen over vastgoedtransacties, met de bijbehorende garanties, bodemaspecten en non-conformiteitskwesties. Dit geldt ook voor de zakenrechtelijke structurering van een project – waarbij eigendom, erfdienstbaarheden, opstalrechten en mandeligheid aan de orde zijn – en de bijbehorende zekerheidsrechten ten behoeve van de financiering, in de vorm van een hypotheekrecht. Ubink Rijs stelt graag zijn expertise op dit terrein aan u beschikbaar.

Het appartementsrecht neemt binnen de onroerend goed praktijk een bijzondere plaats in. Voor appartementen geldt een specifiek eigen wettelijk kader, bestaande uit een zakenrechtelijke regeling gecombineerd met een verplicht lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren. Dit snijvlak van het goederenrecht en het verenigingsrecht kent veel juridische aspecten. De belangen van de betrokken appartementseigenaren lopen niet altijd parallel. De behartiging van die belangen tussen de eigenaren onderling, tussen een eigenaar en de VVE of  de belangen van de VVE jegens derden is een uitdaging. Graag leiden wij dit met u in goede banen.

Onze diensten met betrekking tot onroerend goed recht betreffen onder meer het adviseren en procederen over:

  • Koopovereenkomsten onroerend goed (consumentenkoop o.g. en zakelijke overeenkomsten o.g.)
  • Geschillen over de koop en levering van onroerend goed, o.a. non-conformiteit, verborgen gebreken, onjuiste informatieverstrekking, garanties, bodemverontreiniging, aanwezigheid van asbest
  • Eigendom (verjaring, natrekking, opstalrechten)
  • Erfdienstbaarheden (recht van uitweg, overpad, afwatering)
  • Erfpacht
  • Appartementsrechten
  • Burenrecht (erfafscheiding, grenzen, beplanting, noodweg, privacy, hinder)