Huurrecht

Het huurrecht vormt een van de kernexpertises van ons kantoor. Wij adviseren en begeleiden bij het sluiten en beëindigen van huurovereenkomsten voor woon- en bedrijfsruimten.

Contractvorming maakt een belangrijk deel uit van onze adviespraktijk binnen het huurrecht. Onze expertise omvat naast huurcontracten voor woningen en bedrijfsruimten ook meer specifieke situaties die verband houden met leegstand of zien op woon-zorgvarianten.

Onze procespraktijk ziet op geschillen die ontstaan door overlast, overbewoning, hennepkweek en op geschillen over zelf aangebrachte voorzieningen. Ook renovatie, sloop en nieuwbouw geven regelmatig aanleiding tot procedures. Een adviserende rol om juridisch goed voorbereid aan een dergelijk traject te beginnen, past bij hetgeen u in zo’n proces van ons kunt verwachten.

Voor corporaties en commerciële beleggers is verhuren een kernactiviteit. Ubink Rijs Advocaten is met zijn expertise op het gebied van projectontwikkeling, de transactiepraktijk en het huurrecht uw logische partner.

Het scheiden van wonen en zorg maakt dat zorginstellingen  steeds vaker  als verhuurder van woonruimte gaan optreden voor hun cliënten in de lagere Zorg-Zwaarte-Pakketten (ZZP”s). Deze zorginstellingen staan we bij in hun transitie-opgave.

Een bijzondere opgave is ook gelegen in de verduurzaming van bestaand bezit en de mogelijkheden om daar binnen bestaande huurrelaties de financiële ruimte voor te vinden, zodat de beoogde energiebesparing ook daadwerkelijk mogelijk wordt. Hier toont zich de meerwaarde van onze gecombineerde expertisegebieden. Wij begeleiden niet alleen de wijze waarop de verduurzaming in de huurrelatie doorwerkt, maar ook de aanbesteding, eventuele vergunningverlening en uitvoering van de  benodigde werkzaamheden.